Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Interreg Stredná Európa 2014-2020: Druhá výzva na predkladanie projektov otvorená od 26.4.2016

Riadiaci orgán programu Interreg Stredná Európa 2014-2020 vyhlásil dňa 26.4.2016 DRUHÚ VÝZVU NA PREDKLADANIE PROJEKTOV. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke www.interreg-central.eu.

Základné informácie k výzve v slovenskom jazyku nájdete TU

K uvedenej výzve sa konali dva informačné dni v Trenčíne a Spišskej Novej Vsi, viac o programe, ako aj prezentácie nájdete v záložke Konferencie a Semináre.
Školenie pre budúcich Vedúcich žiadateľov v rámci 2. výzvy na predkladanie projektov programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014-2020

Spoločný sekretariát programu usporiada v termíne 10.-12.5.2016v chorvátskom Záhrebe ďalšie školenie pre budúcich vedúcich žiadateľov. Všetky potrebné informácie nájdete na tomto odkaze:
http://www.interreg-central.eu/events/show/central-europe-lead-applicant-training-for-second-call-for-proposals/
 

Interreg Stredná Európa 2014-2020: Projekty z 1. výzvy na predkladanie projektov boli schválené

Program nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014-2020 podporí 35 nových projektov spolupráce podaných v rámci 1. výzvy na predkladanie projektov. Pre projekty je vyčlenených 70.5 miliónov Eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Monitorovací výbor programu na svojom zasadnutí v Dubrovníku v dňoch 14.-15.4.2016 schválil 35 projektových žiadostí. Z celkovo predložených 620 žiadostí bolo do druhého kola schválených 91 žiadostí, z ktorých bolo definitívne schválených 35 projektov, v rámci ktorých má SR zastúpenie 19 projektových partnerov.

V najbližšom období bude prebiehať zazmluvnenie schválených projektov, ktoré následne začnú realizovať svoje aktivity v oblasti inovácií, nízko-uhlíkového hospodárstva, ochrany životného prostredia, kultúry a dopravy.Zoznam schválených projektov

Riadiaci orgán programu rozošle po 18.4.2016 oznámenia s pokynmi pre vedúcich partnerov úspešných projektov.  


Aktuálne informácie o programe nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014-2020:
http://www.interreg-central.eu/.../Interreg_CENTRAL_EUROPE_Newsflash_February_2016.htm
Spoločný sekretár programu Interreg Stredná Európa vypisuje výberové konanie na projektového manažéra v oblasti inovácií (zastupovanie). Termín na predkladanie kandidatúr je 30. apríl 2016. Bližšie informácie v uvedenom odkliku a priloženom dokumente.
http://www.eurovienna.at/jobs/?yid=1438&sel_language=eng&sid=u34v3m3u3f15i2q1be2ah6i8v7


Druhá výzva na predkladanie projektov bude otvorená v apríli 2016
 
Riadiaci orgán programu Interreg Stredná Európa 2014-2020 (mesto Viedeň) plánuje vyhlásiť druhú výzvu na predkladanie projektov koncom apríla 2016. Táto výzva bude opäť otvorená pre všetky programové priority a špecifické ciele ale na rozdiel od prvej výzvy bude táto druhá výzva vyhlásená ako jednokolová. Súvisiace dokumenty vrátane revidovaného  Manuálu pre žiadateľov budú zverejnené pri oficiálnom vyhlásení výzvy.


Pozvánka na seminár pre žiadateľov v rámci programu Interreg Stredná Európa 2014-2020

The registration to the joint applicant seminar of the Interreg CENTRAL EUROPE and Interreg Baltic Sea Region Programmes, that will take place on 23 February 2016 in Katowice, Poland, is open and available here:
https://www.ewt.gov.pl/strony/interreg-europa-srodkowa-i-region-morza-batyckiego-spotkanie-dla-wnioskodawcow-joint-applicant-seminar-of-the-interreg-central-europe-and-interreg-baltic-sea-region-programmes/

The draft agenda of the event - https://www.ewt.gov.pl/media/13407/20151204_Draft_agenda_Joint_info_event_BSR_CE_Katowice_PL

The seminar will be run in English.

The sessions and workshops are addressed to the newcomers as well as to those more experienced in transnational cooperation.
An introduction to Interreg, advice on how to develop a project idea or how to become a lead partner are on the agenda. Successful lead partners will present their experiences.
In case of the Interreg Baltic Sea Region the partners of projects approved in Nov 2015 will share with the audience the plans of the successful project implementation.  

There will also be time for questions and networking.
We especially invite to register those institutions from your countries that plan transnational cooperation with Polish partners within the second call for projects.
 


Vážení uchádzači do 2. kola 1. výzvy,
 
Dovoľujeme si Vás informovať, že Národný kontaktný bod po konzultácii so Spoločným sekretariátom upravil zoznam požadovaných dokumentov potrebných na vykonanie tzv. legal status check. Zároveň Vám oznamujeme, že termín na predloženie uvedených dokumentov bol predĺžený do 11. januára 2016.

Z dokumentácie k 1. výzve programu Interreg CENTRAL EUROPE vyplýva povinnosť Národných kontaktných bodov vykonať tzv.´ legal status check;´ ktorý je podrobnejšie popísaný v Application Manual /Version 2, September 2015/, part D (How to apply with us), kapitola V.2, C. na str. D40, resp. i v ´Country specific information´ na webstránke programu:
http://www.interreg-central.eu/about-central/country-specific-information/slovakia/
V ´legal status check´ ide hlavne o potvrdenie právnej subjektivity a kategórie partnera v zmysle Application Manual, part B, II.1.1. page B10.
 
Aby sme mohli vykonať ´legal status check,´, žiadame Vás o zaslanie údajov a dokumentov uvedených v prílohe e-mailom na adresu: danube@vlada.gov.sk 
Zoznam dokumentov, ktoré je potrebné zaslať na email danube@vlada.gov.sk je TU
 


 

1. výzva na predkladanie projektov

Riadiaci orgán (mesto Viedeň) vyhlásil dňa 12. 2. 2015 prvú výzvu na predkladanie projektov v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020.

Výzva bola uzatvorená dňa 15.4.2015
 

Štatistické údaje predložených projektových žiadostí v rámci  1. kola 1. výzvy programu nadnárodnej spolupráce INTERREG Central Europe 2014-2020 nájdete v tomto dokumente.

 

Program spolupráce si môžete stiahnuť tu: http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/CE2014/CE_Cooperation_programme_with_annexes.zip

Ďalšie informácie nájdete tu: 
http://www.central2013.eu/about-central/wwwcentral2020eu/policy-background/
 

Dňa 9. marca 2015 sa v Konferenčnej miestnosti Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach uskutočnil Regionálny informačný deň programu Interreg CENTRAL EUROPE Programme 2014-2020. Prezentácie z informačného dňa si viete stiahnuť nižšie:
Prezentácia č. 1 – Všeobecné informácie
Prezentácia č. 2 – Informácie k 1. výzve
  
Dňa 12. marca 2015 sa v priestoroch Úradu vlády SR uskutočnil v poradí už druhý informačný deň programu  Interreg CENTRAL EUROPE Programme 2014-2020. Prezentácie z tohto informačného dňa si viete stiahnuť nižšie:
Prezentácia č. 1 – Všeobecné informácie
Prezentácia č. 2 – Informácie k 1. výzve

Dňa 13.2.2015 sa uskutočnil Národný informačný deň Interreg CENTRAL EUROPE Programme v priestoroch Úradu vlády SR. Osemdesiatim účastníkom z verejného aj súkromného sektora boli prezentované základné informácie o programe a informácie o prvej výzve na predkladanie projektov. Účastníci mohli položiť svoje otázky k jednotlivým prioritným osiam programu ako aj otázky všeobecného charakteru, na ktoré im odpovedali zástupcovia Národného kontaktného bodu z Úradu vlády SR a Spoločného sekretariátu programu z Viedne. Prezentácie z informačného dňa si môžete stiahnuť tu:
Prezentácia č. 1 – Všeobecné informácie
Prezentácia č. 2 – Informácie k 1. výzve
 

Hľadáte projektových partnerov pre nový projekt v rámci programu? Riadiaci orgán zverejnil databázu návrhov projektov (Project Ideas Database), kde sa môžete pripojiť k vznikajúcemu projektu ako projektový partner alebo viete vložiť svoj návrh projektu za účelom hľadania projektových partnerov. 

http://www.central2013.eu/nc/home-central-2020/project-idea-database/
 

Potenciálni záujemcovia o predloženie projektu, ktorí hľadajú projektových partnerov z iných partnerských krajín nás tiež môžu kontaktovať na danube@vlada.gov.sk. Vaša projektová idea bude zaradená do databázy plánovaných projektov. V prípade, že sa chcete zapojiť do projektu, kde vedúci partner už vytvoril projektovú ideu, pošlite nám svoj záujem, prípadne oblasť, v ktorej pôsobíte.

RIADIACI ORGÁN

Department for EU-Strategy and Economic Development
Mesto Viedeň
Schlesingerplatz 2-4
A-1080 Wien
Ms. Christiane Breznik - Head of Unit
Email: christiane.breznik@wien.gv.at

SPOLOČNÝ SEKRETARIÁT

Joint Technical Secretariat
Kirchberggasse 33-35/11
A-1070 Vienna, Austria
Phone: +43 1 8908 088 – 240
Fax: +43 1 8908 088 – 2499
Email: info@central2013.eu
Mr. Luca Ferrarese - Head of Secretariat
Email: luca.ferrarese@central2013.eu

NÁRODNÉ KONTAKTNÉ MIESTO V SR

Úrad vlády Slovenskej republiky
Odbor prierezových priorít
danube@vlada.gov.sk