Aktuálne informácie o programe Stredná Európa zverejňuje Národný kontaktný bod na novej stránke www.centraleurope.vlada.gov.sk


Adresa ÚV SR: (Oficiálna poštová adresa)

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Národný kontaktný bod

Odbor programov nadnárodnej spolupráce
Telefón: 02/ 209 25 952
E-mail: danube@vlada.gov.sk
Adresa: Radlinského 13, 81107 Bratislava
 
Ing. Michal Blaško – riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce
Telefón: 02/20925952
E-mail: michal.blasko@vlada.gov.sk
Adresa: Radlinského 13, 81107 Bratislava
 
http://interreg-central.eu/
www.facebook.com/CentralEuropeProgramme
 

Spoločný sekretariát – Joint Secretariat

CENTRAL EUROPE Programme
Joint Secretariat
Kirchberggasse 33-35/11
A-1070 Vienna, Austria
Phone: +43 1 8908 088 - 2403
Fax: +43 1 8908 088 - 2499
Email: info(at)central2013.eu
 LUCA FERRARESE - Head of Secretariat
Email: luca.ferrarese(at)central2013.eu
 

Riadiaci orgán – Managing Authority

Department for EU-Strategy and
Economic Development
City of Vienna
Schlesingerplatz 2-4
A-1080 Vienna
Christiane Breznik
Head of Unit

Email: christiane.breznik(at)wien.gv.at